Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.   -   Det er ingen advarsler.

Grafer

Graphs generated by Weather-Display (10.37S-(b123))

Graf siste 24 timer

Last 24 hours

Graf siste 72 timer

Last 72 hours

Graf siste 30 dager

Month to Date