Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.   -   Det er ingen advarsler.

Useful Links

Weather Education

Weather Station Info

Weather Website PHP Scripts